Barnby, förskola och klinik i Tambacounda, Senegal

Verksamheterna i Tambacounda är stiftelsens första större projekt och startade 2009. Den ursprungliga barnbyn har utökats med förskola och medicinklinik.

2009 bekostade stiftelsen i samarbete med SOS Barnbyar en egen barnby i Tambacounda med plats för 150 barn. Tambacounda ligger i mellersta Senegal, en plats med stor fattigdom. Att få växa upp i en barnby kan göra all skillnad för barn som kanske mist sina föräldrar, hotas av barnarbete i stället för skolgång, eller lever i nöd på grund av fattigdom.

Barnbyn

Här i de 10 husen får barn som antingen inte har någon egen familj, eller vars föräldrar inte förmår ta hand om dem, en ny ”familj”. Varje hus har sin egen ”husmamma” och dessutom finns ”aunties” som är en viktig funktion i att se och stödja barnen och hjälpa till att göra dem till de bästa de kan bli.

Utöver vanliga hushållsaktiviteter finns odlingslotter, en datasal som ger tillgång till modern teknik – en viktig kunskap i dagens samhälle, och barnen får även ta del av dans, spel och idrott. Det görs studiebesök i städer och byar runt omkring och en rad andra aktiviteter, alla för att höja barnens utveckling och stärka deras självförtroende.
Barnen är mellan 2-19 år, och de som bott här sedan byn byggdes är nu vuxna och skall slussas ut i samhället.

Utöver kostnaderna för själva bygget bekostar stiftelsen sedan 2010 även löner, upprustning och övriga driftskostnader för barnbyn.

Förskola

I direkt förbindelse till barnbyn stod stiftelsen för bygget av en förskola med plats för över 200 barn. Här möter barnen från barnbyn även barn som bor med sina föräldrar i Tambacounda eller byar runt omkring, en viktig mötesplats för att senare kunna slussas ut till samhället utanför den skyddade barnbyn.

De barn som inte kommer från barnbyn betalar själva för sin plats, men stiftelsen står för merparten av löner, driftskostnader och utrustning som t.ex. datorer. Mellan husen har uppförts en välbesökt basketplan, även den en mötesplats för de som bor inom eller utanför barnbyn. Den nyrenoverade brunnen ger vatten till de odlingslotter barnen i barnbyn är med och ansvarar för.

Medicinklinik

Utöver satsningen på barnen har Stiftelsen även uppfört en medicinklinik med kapacitet att ta emot över 20 000 patienter per år.
Här finns allmänvård, men annars ligger fokus på mamma och barn i form av mödravård, förebyggande vård som t.ex. vaccinering, förebyggande av undernäring samt bistånd vid förlossningar.

Till kliniken hör även en väl utnyttjad ambulans, något som gynnar alla i närområdet. Stiftelsen bekostade uppbyggnaden av kliniken och även här står vi för merparten av den årliga driften inklusive lönekostnader för samtliga anställda.

SOS Barnbyars etablering i Tambacounda har bidragit till högre servicenivå och större attraktionskraft för området, vilket i sin tur har medfört statliga investeringar i infrastruktur som bättre vägar och bättre tillgång till el och rinnande vatten. De investeringar som stiftelsen gjort har på så sätt resulterat i ett allmänt lyft för hela området.

Stipendiatresa till Tambacounda

Om SOS Barnbyar

Grundades

1949

Grundare

Hermann Gmeiner

Hemsida

https://sos-barnbyar.se

Om Senegal

Huvudstad

Dakar

Språk

Franska

Invånare

15,8 miljoner

Stadsskick

Republik, enhetsstat

BNP per person

1 522 US dollar

Förväntad livslängd

68 år

Fertilitetsgrad

4,8 antal födda barn per kvinna

Spädbarnsdödlighet

32 per 1000 födslar

Läs- och skrivkunnighet

42,8 %

Tillgång till toaletter

51%