Om Curt Bergfors

Inte välgörenhet utan ett mänsklig ansvar

Det är med stor sorg vi meddelar att Curt Bergfors, Stiftelsen Rättvis Fördelnings grundare, har somnat in den 8 maj 2022 med den närmaste familjen vid sin sida.

Att starta Stiftelsen Rättvis Fördelning handlade inte om välgörenhet utan om ett mänskligt ansvar, säger Curt Bergfors, grundare, huvudägare och arbetande styrelseordförande i MAX Burgers AB.

Curt Bergfors växte upp i en gruvarbetarfamilj i Gällivare, Lappland.
– Redan som femtonåring beslutade jag mig för att bli ekonomiskt oberoende och för att kunna hjälpa människor som har det svårt. Framgångarna med MAX har gjort båda livsmålen möjliga att uppfylla, vilket känns fantastiskt, säger Curt Bergfors. 

Ingen reklam-gimick

Stiftelsen bildades i samband med MAX 40 års jubileum 2008 men Curt Bergfors  ville inte prata om den före MAX 50-årsjubileum. Det har varit en högst medveten strategi att sköta arbetet i det fördolda. – Jag ville inte att folk skulle tro att vi drar fram välgörenhetskortet som ett sätt att få sälja mer hamburgare. För oss är det mycket mer än så. Det är ett långsiktigt arbete för att göra skillnad på riktigt.

Redan 2005 fördelade MAX 2,5 mKr och innan dess hade Curt Bergfors privat gjort stora donationer till välgörenhetsprojekt. Inför 50-årsjubileet år 2018 insåg han och styrelsen för stiftelsen att deras engagemang även är en angelägenhet för MAX kunder. – Kunderna mår bra av att veta att deras köp kommer någon annan till gagn. Därför beslöt vi att berätta mer om stiftelsens gärningar.

Miljö- och klimatengagemang

Redan 1969 tog Curt Bergfors de första miljöinitiativen, bland annat började man återvinna wellpapp. 2008 nådde de målet att vara klimatneutrala, för att bara tio år senare bli ett av världens första klimatpositiva företag. Vi arbetar hela tiden aktivt med miljöfrågor, och har under många år legat i framkant för vår bransch, konstaterar Bergfors.

Mångfald och tillgänglighet

MAX har från start varit ett företag som varit inkluderande och uppvisat mångfald både när det gäller anställdas ursprung och att även den med en funktionsvariation skall kunna hitta en plats.  Vi har över 150 MAX:are med funktionsvariationer som gått från Samhall till fast anställning och vi vet att vi har inspirerat andra till att se människors potential och inkludera fler på arbetsmarknaden, säger Curt Bergfors.

Själv är han starkt inspirerad av Nelson Mandela. Namnet Rättvis Fördelning kommer från ett tal där Nelson Mandela slog fast att kampen mot fattigdom inte är välgörenhet utan en rättvisehandling.
– Det handlar om att skydda en grundläggande mänsklig rättighet, nämligen rätten till värdighet och ett anständigt liv, avslutar Curt Bergfors.

Om Curt Bergfors

1949 - 2022

Födelseort

Gällivare

Grundade MAX

1968

Yrke

Entreprenör

Styrelseuppdrag

Arbetande Styrelseordförande MAX

Stiftelsen Rättvis Fördelning