Om MAX Hållbarhetsarbete

Ett familjeföretag måste värna om kommande generationer

Sedan starten 1968 är MAX ett svenskt familjeägt företag, som idag också verkar internationellt. Målet är att finnas kvar och utvecklas vidare i många generationer. Då måste det finnas en bärkraftig livsmiljö att verka och leva i.

MAX hållbarhetsarbete har utvecklats under mer än 50 år. Företaget har varit pionjär med olika initiativ inom livsmedelskvalitet och hälsa, miljöåtgärder och sociala program. Idag genomsyrar hållbarhet hela MAX organisation och hållbarhetsfrågor vägs in i alla beslut.

MAX finns till för att göra världen lite godare. Det gäller både smaken och samhället. Därför tar MAX inspiration från FN:s globala mål inom ramverket för agendan 2030 – i synnerhet mål 3: god hälsa och välbefinnande, mål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, mål 12: hållbar konsumtion och produktion samt mål 13: bekämpa klimatförändringarna. Bidrag till mål 3 och 8 sker bland annat genom vinstavsättning till Stiftelsen Rättvis Fördelning. Två till tre MAX-anställda tas varje år ut som stipendiater och deltar i arbetet i barnbyn i Senegal eller verksamheten i Haiti.

På miljöområdet arbetar MAX målmedvetet och konsekvent för att minska sitt klimatavtryck, dels genom att minimera de utsläpp som kan kopplas till den egna verksamheten, dels kompensera för de utsläpp som trots detta sker. Företaget genomför branschens mest omfattande analys av klimatavtrycket där utsläpp för hela värdekedjan beräknas – från primärproduktion till konsumtion. Transporter ingår i kartläggningen, inklusive medarbetares resor till och från arbetet, gästernas resor till och från restaurangen samt alla tjänsteresor, inklusive flygresor.

I sortimentet är den största insatsen utvecklingen av gröna burgare i Green-familjen, som lanserades 2016 och femdubblade antalet gröna måltider på menyn. Sedan dess har försäljningen med de gröna alternativen ökat med 1000 procent, vilket minskar klimatpåverkan avsevärt. Under försommaren 2019 lanserades den egenutvecklade Delifresh Plant Beef, ett fullgott vegetariskt alternativ till en köttburgare.

De utsläpp som ännu inte kan minskas klimatkompenseras. Företaget är klimatneutralt sedan 2008 genom Plan Vivo-certifierad trädplantering i Uganda, som utöver att binda kol i atmosfären också bidrar till minskad jorderosion och arbetstillfällen. Hittills har företaget planterat mer än 1,5 miljoner träd.

Från 2018 kompenserar MAX för tio procent mer än de utsläpp som kan kopplas till den egna verksamheten. Denna överkompensation har gjort MAX till världens första klimatpositiva matföretag med en klimatpositiv meny.

Läs mer om MAX hållbarhetsarbete här.