Medishare – vårt andra initiativ

Curt Bergfors engagemang i utvecklingen i Haiti inleddes redan 2002. Här sker samarbetet med Project Medishare for Haiti, en organisation som startades av läkare för att förbättra den allmänna hälsan bland Haitis befolkning. Initialt bekostade Bergfors stödet med privata medel.

Som ett av världens fattigaste länder har Haiti många utmaningar. En är de återkommande naturkatastroferna i form av jordbävningar och orkaner som drabbar landet hårt och kolera är ett ständigt hot. Många människor lever fortfarande i en extremt utsatt situation efter jordbävningen 2010 då över 250 000 människor förolyckades, stormen Sandy 2012 och orkanen Matthew 2016.

Att få de lokala samhällena att fungera bygger på att det finns en grundläggande infrastruktur för hälso- och sjukvård. Stiftelsens engagemang har haft tyngdpunkten på den allra fattigaste och mest svårtillgängliga delen av Haiti; Central Plateau. I byn Marmont ligger en medicinklinik och en mödravårdscentral och nära gränsen till Dominikanska republiken i den ytterst svårtillgängliga byn Lahoye finns motsvarande kliniker. Dessutom finns en mobil ”klinik”, där läkare och vårdpersonal åker ut med fyrhjulsdrivna Land Rovers och sätter upp dagkliniker så att de som bor så avlägset till att de inte kan ta sig till byarna skall få möjlighet till vård. Dessa ambulerande kliniker tar årligen emot över 10 000 patienter.

Här har stiftelsen sedan 2012 täckt en överväldigande merpart av drifts-kostnaderna. Det medicinska ansvaret täcker en befolkning på ca 100 000 människor och klinikerna tar årligen emot närmare 50 000 patienter. Det föds mellan 200-300 barn på varje mödravårdsklinik per år, och Medishare är stolta att det ännu inte skett några dödsfall i barnsäng på klinikerna.

En viktig del av verksamheten är utbildning. Kunskaper vi anser basala, finns inte på grund av bristande tillgång till skolor för de fattiga, vilka är en majoritet av befolkningen som lever isolerade på landsbygden. Varje by har sin ”hälsoagent” som tar med sig kunskap de får på klinikerna till byarna i sådant som kan verka basalt i våra ögon t.ex. vikten av hygien, näringslära och risker med kolera och malaria och hur de kan undvikas.  De är även en viktig brygga mellan medicin- och mödravårdsklinikerna och byarna, och utför enklare undersökningar av byinvånarna och ger råd om vilken vård de kan få på klinikerna. Varje år gör dessa hälsoagenter över 45 000 hembesök, där över 200 000 människor blir kontaktade. På klinikerna ges även information om familjeplanering och preventivmedel samt basala kunskaper i näringslära mm mm. Det här är livsviktiga kunskaper för att minska barnafödandet och ge ett drägligt liv åt de barn som föds.

I byn Lahoy fanns endast en medicinklinik, och där bekostade stiftelsen 2016 byggnationen av en mödravårds-central och ett gästhus för de som arbetar på kliniken då den ligger så otillgängligt till att personalen inte kan pendla dagligen.

Medishare var en av de första organisationerna som engagerade sig i katastrofen som följde efter jordbävningen på ön 2010. Redan dagen efter jordbävningen bidrog Stiftelsen Rättvis Fördelning med 500 000 USD så att ett provisoriskt tältsjukhus kunde sättas upp på flygplatsen i Port au Prince.

Efter stormen Sandy 2012 och orkanen Matthew 2016 fördelade stiftelsen betydande belopp som punktinsatser för akut medicinsk hjälp och till återuppbyggnad av samhällen.

Stipendiaternas besök i Haiti

Om Medishare

Grundades

1994

Land

Haiti

Hemsida

http://projectmedishare.org

Om Haiti

Huvudstad

Port-au-Prince

Språk

Franska

Invånare

11,5 miljoner

Statsskick

republik, enhetsstat

BNP per capita

868 US dollar

Förväntad livslängd

64 år

Fertilitets

2,9 antal födda barn per kvinna (2016)

Spädbarnsdölighet

25 per 1000 födslar (2019)

Läs och skrivkunnighet

48,7 procent

Tillgång till toalett

47%

Andel barn som börjar grundskolan

57,3