Inte välgörenhet utan ett mänskligt ansvar

Curt Bergfors

Curt Bergfors, född 27 februari 1949 i Gällivare, är huvudägare och arbetande styrelseordförande i MAX. Med sin bakgrund i en gruvarbetarfamilj långt upp i Lappland framlevdes de unga åren under knapphetens kyliga stjärna.

Curt Bergfors beslöt redan som femtonåring att han inte bara skulle bli ekonomiskt oberoende, utan också hjälpa människor som har det svårt. Framgångarna för MAX har gjort båda livsmålen möjliga att uppfylla.

Bergfors är aktiv som arbetande styrelseordförande i bolaget, där sönerna Richard Bergfors och Christoffer Bergfors arbetar som VD respektive vice VD.

Bergfors är sedan länge djupt engagerad i frågor om miljö och klimat. Redan 1969 togs en rad miljöinitiativ i företaget, exempelvis för återvinning av förpackningsmaterial. I sin roll som arbetande styrelseordförande har han bland annat varit med om att göra MAX klimatneutralt från 2008, och sedan 2018 till ett av de första företagen i världen som är klimatpositiva. Det innebär att företaget kompenserar för mer än den klimatbelastning verksamheten för med sig, rakt igenom hela värdekedjan.

Bergfors är vidare engagerad i projekt för tillgänglighet och mångfald i arbetslivet och MAX har sedan 2006 ett samarbete med statliga Samhall när det gäller anställda med funktionsvariationer. Han sitter själv i rullstol efter en dykolycka 1986 och har djup förståelse i frågorna.

Bergfors är löpande involverad i produkt- och andra utvecklingsfrågor i MAX. Bolaget leder innovation och utveckling i branschen och har tagit många initiativ för att bygga ut sitt vegetariska kunderbjudande, inklusive växtbaserade hamburgare. Nötkött och andra animaliska produkter som säljs i Sverige kommer till 100 % från Sverige.

I filantropisk anda stöttar Bergfors sedan länge olika projekt som främjar hälsa och bekämpar fattigdom i utsatta länder. Redan före stiftelsens bildande – och dessförinnan MAX stöd till olika projekt – donerade Bergfors privata medel till Project Medishare for Haiti, som driver hälsovård i Haiti, ett av världens fattigaste länder.

Inspirationen till namnet Rättvis Fördelning var ett tal av Nelson Mandela, där denne slog fast att kampen mot fattigdom inte är välgörenhet utan en rättvisehandling. Det handlar om att skydda en grundläggande mänsklig rättighet: rätten till värdighet och ett anständigt liv.