Om stiftelsens syfte och finansiering

Ett långsiktigt arbete

Stiftelsen Rättvis Fördelning registrerades med säte i Stockholm i början av 2009 (org.nr 802426-1581). Sedan 2006 hade MAX stöttat olika projekt i fattiga länder, och för att garantera kontinuitet beslöts att inrätta stiftelsen den 18 juni 2008 i samband med MAX 40-årsjubileum.

Stiftelsekapitalet donerades av dåvarande ensamägaren till MAX Burgers AB, Curt Bergfors, i form av 9 procent av aktierna i moderbolaget.

ÄNDAMÅL

”Stiftelsens ändamål skall i första hand vara att ge hjälp till behövande främst i utvecklingsländer. Stiftelsen kan också ge anslag till forskning, undervisning och utbildning.”

KAPITAL OCH FINANSIERING

Stiftelsen Rättvis Fördelning äger 9 procent av aktierna i moderbolaget, Max Hotell- och Restauranginvest AB. Detta är preferensaktier som ger utdelning med företräde på minst 7 och upp till 10 procent av koncernens nettovinst.

MAX-koncernen är stadd i kontinuerlig tillväxt och även dess nettovinst har under en följd av år visat kraftig ökning.
MAX-koncernen bedriver även viss insamlingsverksamhet till olika stiftelseprojekt i den kommersiella driften, och när så sker dubblar eller tredubblar MAX de insamlade beloppen.

Totalt har 353,4 Mkr* före skatt delats ut från MAX till stiftelsen.

* T.o.m. 2022

Styrelse

Jonas Haeger

Richard Bergfors

Christoffer Bergfors

Wilhelm Bergfors

Kontaktuppgifter

E-post

info@rattvisfordelning.org

Postadress

Box 814
971 25 Luleå