Ett långsiktigt arbete

Stiftelsen Rättvis Fördelning registrerades med säte i Stockholm i början av 2009 (org.nr 802426-1581).
Sedan 2006 hade MAX stöttat olika projekt i fattiga länder, och för att garantera kontinuitet beslöts att inrätta stiftelsen den 18 juni 2008 i samband med MAX 40-årsjubileum.

Stiftelsekapitalet donerades av dåvarande ensamägaren till MAX Burgers AB, Curt Bergfors, i form av 9 procent av aktierna i moderbolaget.Ändamål

”Stiftelsens ändamål skall i första hand vara att ge hjälp till behövande främst i utvecklingsländer. Stiftelsen kan också ge anslag till forskning, undervisning och utbildning.”

Kapital och finansiering

Stiftelsen Rättvis Fördelning äger 9 procent av aktierna i moderbolaget, Max Hotell- och Restauranginvest AB. Detta är preferensaktier som ger utdelning med företräde på minst 7 och upp till 10 procent av koncernens nettovinst.
Värdet på aktierna kan uppskattas utifrån dess vinstgenereringsförmåga – eller på det hypotetiska marknadsvärdet. Baserat på det hypotetiska marknadsvärdet kan stiftelsens förmögenhet uppskattas till minst 500 MSEK.

 

MAX-koncernen är stadd i kontinuerlig tillväxt och även dess nettovinst har under en följd av år visat kraftig ökning.
MAX-koncernen bedriver även viss insamlingsverksamhet till olika stiftelseprojekt i den kommersiella driften, och när så sker dubblar eller tredubblar MAX de insamlade beloppen.

Totalt har 301 Mkr* före skatt delats ut från MAX till stiftelsen.

Totalt har Stiftelsen fördelat 173,5 MKr* till olika projekt.

* September 2020

Styrelse

Curt Bergfors, ordförande
Jonas Haeger, vice ordförande
Richard Bergfors
Christoffer Bergfors
Wilhelm Bergfors

Kontaktuppgifter

info@rattvisfordelning.org

Postadress:
Box 814
971 25 Luleå