Projekt för experimentjordbruk och grönsaksodling

I Burkina Faso samarbetar stiftelsen med Yennenga Progess vars vision är att skapa hållbara samhällen i länder som ännu inte har fungerande välfärdssystem.

I byn Namantenga har Yennenga ett antal projekt i drift, och det jordbruksprojekt som just nu är i färd med att byggas ut är en mycket viktig pusselbit för att skapa lokala arbetstillfällen och lokala intäkter, samt sprida kunskap om metoder för att kunna bli självförsörjande året runt.

Stiftelsen har bekostat inköp av marken, den har inhägnats, fått en egen brunn och vattentorn, och de första planteringarna har gjorts.

Samarbetet har pågått sedan andra halvan av 2019. Trots att samhället i princip stannade av från mitten av mars till i september 2020 på grund av Covid-19 pandemin, har arbetet ändå kunnat fortsätta och produktion av lokala ekologiska grönsaker är efter regnperioden 2020 i full gång.

Det här är ett projekt som ingår i Yennengas vision om ”The Good Village” vilket ni kan läsa mer om på deras hemsida.

Om Yennenga Progress

Grundat av

Stina Berge

Grundat år

1998

Hemsida

https://yennengaprogress.se/

Om Burkina Faso

Huvudstad

Ouagadougou

Språk

Franska

Befolkning

18 miljoner

Stadsskick

republik, enhetsstat

BNP per capita

731 US dollar (2018)

Förväntad livslängd

61 år

Fertilitetsgrad

5,4 antal födda barn per kvinna (2016)

Spädbarnsdödlighet

49 per 1000 födslar

Läs- och skrivkunnighet

37,7 procent (2015)

Tillgång till toaletter

19,4 %