Från stöd till fullt kostnadsansvar

Projekten

Stiftelsen ger inte bara finansiellt stöd till sina projekt i utsatta länder utan tar i några fall ett större ansvar, som för SOS Barnby i Tambacounda, Senegal och Project Medishare for Haiti.

Haiti – Project Medishare

Curt Bergfors engagemang i utvecklingen på Haiti inleddes redan för arton år sedan. Här sker samarbetet med Medishare for Haiti, en organisation som startades av läkare för att förbättra den allmänna hälsan bland Haitis befolkning. Initialt bekostade Bergfors stödet med privata medel.

Som en av världens fattigaste länder har Haiti många utmaningar. De återkommande naturkatastroferna i form av jordbävningar och orkaner drabbar landet hårt och kolera är ett ständigt hot. Många människor lever fortfarande i en extremt utsatt situation efter jordbävningen 2010, stormen Sandy 2012 och orkanen Matthew 2016.

Medishare var en av de första organisationerna som engagerade sig i katastrofen som följde efter jordbävningen på ön 2010. Redan dagen efter jordbävningen bidrog Rättvis Fördelning med 500 000 USD så att ett provisoriskt tältsjukhus kunde sättas upp på flygplatsen i Port au Prince.

Efter stormen Sandy 2012 och orkanen Matthew 2016 har Rättvis Fördelning fortsatt samarbetet med Medishare for Haiti med resurser till akut medicinsk hjälp samt återuppbyggnad av samhället, totalt ett engagemang på 78 Mkr till och med första kvartalet 2019. Att få de lokala samhällena att fungera bygger på att det finns en grundläggande infrastruktur för hälso- och sjukvård. Från 2012 har stiftelsen stått för merparten av  kostnaderna för att driva Medishares kliniker i tre kommuner i den allra fattigaste delen av Haiti; Centralplatån –­ med medicinskt ansvar för en befolkning på 110 000.

Läs mer:
Hemsida
Instagram

Senegal – SOS Barnbyar

SOS Barnbyar Tambacounda i Senegal är stiftelsens andra större projekt. Innan stiftelsen bildats gick cirka 14 Mkr direkt från MAX till SOS Barnbyar.

2009 byggde stiftelsen en ny barnby i Tambacounda med plats för 150 barn samt en förskola med plats för ytterligare 70. Senare byggdes även en klinik, med kapacitet för 20 000 patienter per år. Kliniken tillhandahåller allmänvård, mödravård, förebyggande vård, förebyggande av undernäring samt bistår vid förlossningar. Utöver uppbyggnaden av barnbyn bekostar stiftelsen till fullo den årliga driften inklusive lönekostnader för samtliga anställda.

SOS Barnbyars etablering i Tambacounda har bidragit till högre servicenivå och större attraktionskraft för området, vilket i sin tur har medfört statliga investeringar i infrastruktur som bättre vägar och bättre tillgång till el och rinnande vatten. De investeringar som stiftelsen gjort har på så sätt resulterat i ett allmänt lyft för hela området.

Efter värsta torkan på över 15 år i Etiopien, Somalia och Kenya gjorde MAX via restaurangerna 2011 en insamling till SOS Barnbyars arbete på Afrikas Horn. Stiftelsen donerade 3 gånger de insamlade pengarna; närmare 3,5 Mkr.

Övriga projekt

Stiftelsen har därutöver fördelat pengar till solenergi för en läkarstation i Guinea, handikapptransport i Botswana, utbildning av afghanska läkare, till barnhem, läkarvård och skola i Guatemala, Läkare utan Gränser vid ebola-epidemin i Västafrika och skola i Gambia.